Tytuł strony wg Twoich wytycznych!
 
 
 

Nadzór

Upoważniony jestem:

Na podstawie art.12 ust. 1 pkt 2. art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalno¶ci konstrukcyjno-budowlanej, w ograniczonym zakresie do:

  • Kierowania budow± lub innymi robotami budowlanymi,
  • Kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów,
  • Wykonywania nadzoru inwestorskiego,
  • Sprawdzania i kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.


UPRAWNIENIA BUDOWLANE Nr ewid. WAM/ 0134/ OHOK/ 08
Jestem członkiem Izby Inżynierów Budownictwa Nr ewid. BO/0004/09
Jestem członkiem Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Działdowie Nr rejestru 130