Nadzór

Upoważniony jestem:

Na podstawie art.12 ust. 1 pkt 2. art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, w ograniczonym zakresie do:

  • Kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi,
  • Kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów,
  • Wykonywania nadzoru inwestorskiego,
  • Sprawdzania i kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

Uprawnienia budowlane

  • Jestem członkiem Izby Inżynierów Budownictwa
  • Jestem członkiem Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Dzialdowie
  • Nr ewid. WAM/ 0134/ OHOK/ 08
  • Nr ewid. BO/0004/09

Dyplomy