Oferta

  • Obsługa inwestycji budowlanych; nadzór inwestorski, kierownik budowy, kosztorysowanie.
  • Budownictwo mieszkalne jednorodzinne, wielorodzinne, przemysłowo-biurowe, inwentarskie.
  • Budowa myjni samochodowych z niezbędną infrastrukturą.
  • Roboty: brukarskie, sprzętowe dla budownictwa, rozbiórkowe, ziemne.
  • Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej.
  • Roboty instalacyjne.
replicas de relojes